• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
தமிழ்
తెలుగు
 

September 25, 2022

महालय अमावस्या (पितृ पक्ष औँशी) वंशाणुगत स्तरमा आफ्ना पूर्वजहरूबाट दुरी बनाउने दिन हो । हामी उनीहरूलाई र उनीहरूको योगदानलाई कदर गर्छौँ । तर हामी उनीहरूको प्रभावलाई सीमित गर्न चाहन्छौँ, ताकि हामी आफ्नै जीवन बाँच्न सकौँ ।
आज महालया (पितृपक्ष) औँसी

Daily Quote

September 25, 2022


Loading...
Loading...
 
Close