User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
ગુજરાતી
 

May 27, 2022

यदि अरू कसैले तपाईंलाई खुसी वा दु:खी बनाउन सक्छन् भने, के त्यो सबैभन्दा खराब किसिमको दासत्व होइन र ? सम्पूर्ण मानव अनुभवहरूको स्रोत आफूभित्रै छ भनेर जान्नु नै मुक्ति हो ।
भोलि शिवरात्रि

Daily Quote

May 27, 2022


Loading...
Loading...
 
Close