Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
ಕನ್ನಡ
 

May 25, 2023

विचार र भावना भिन्न-भिन्न चीज होइनन् । तपाईं जसरी सोच्नुहुन्छ, त्यसैअनुरूप महसुस गर्नुहुन्छ ।

Daily Quote

May 25, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close