Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
español
English
 

May 24, 2023

प्रत्येक मानिसमा केही निश्चित भित्री प्रतिभा हुन्छ । तर प्राय: उनीहरू त्यसलाई अरू कोही जस्तो बन्न खोजेर बर्बाद गर्छन् ।

Daily Quote

May 24, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close