Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
English
 

May 22, 2023

जबसम्म हामी धर्म-सम्प्रदाय, वंश, जाति, लिङ्ग वा राष्ट्रको नाममा विभाजित हुन्छौँ, मानवजातिको निम्ति साँचो सफलता हुन सक्दैन ।

Daily Quote

May 22, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close