Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
español
English
 

May 21, 2023

तपाईं प्रेममा उभिन सक्नुहुन्न; तपाईं प्रेममा चढ्न सकनुहुन्न; तपाईं प्रेममा उड्न सकनुहुन्न— तपाईं प्रेममा केवल खस्न सक्नुहुन्छ । यो आफू खसेर पनि माथि उठ्ने तरिका हो ।

Daily Quote

May 21, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close