User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
தமிழ்
 

January 06, 2022

सत्यमा हुनु भनेको स्वयम्‌मा हुनु हो । स्वयम्, तपाईंले बनाउनुभएको कुरा होइन— तपाईं जो हो, त्यही स्वयम् हो ।

Daily Quote

January 06, 2022


Loading...
Loading...
 
Close