• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
ಕನ್ನಡ
 

August 11, 2022

यदि तपाईं सत्यको सङ्गतमा वा सम्पर्कमा रहनुभयो भने, तपाईंका सम्बन्धहरू केवल सम्बन्ध रहनेछन्, बन्धन बन्नेछैनन् । तपाईं सम्बन्धहरूमा पूरै संलग्न रहनुहुने छ तर त्यसमा अल्झिनुहुने छैन ।
आज पूर्णिमा

Daily Quote

August 11, 2022


Loading...
Loading...
 
Close