• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
हिंदी
 

September 30, 2022

मूर्ख लोक त्यांना आवडत नसलेल्या गोष्टी करतात. हुशार लोक त्यांना आवडतं ते करतात. पण खरोखर बुद्धिमान मनुष्य जे गरजेचं आहे ते आनंदाने करतात.

Daily Quote

September 30, 2022


Loading...
Loading...
 
Close