• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
हिंदी
 

November 21, 2022

ध्यान ही काही तुम्ही करण्याची गोष्ट नाही - तो एक गुण आहे जो तुमच्यात निर्माण होतो. तुम्ही ध्यान करू शकत नाही, पण तुम्ही ध्यानमय बनू शकता.
उद्या शिवरात्रि आहे

Daily Quote

November 21, 2022


Loading...
Loading...
 
Close