• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

November 12, 2019

भक्ती म्हणजे आपल्या सहवासात असलेली प्रत्येक गोष्ट - आपला श्वास, सभोतालाची माणसं, आपली कार्य-कृती, आपली पृथ्वी आणि अवघं ब्रम्हांड, या सर्वांशी एकरूप होण्याचा मार्ग आहे.
आज पौर्णिमा आहे

Daily Quote

November 12, 2019


Loading...
Loading...
 
Close