Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

November 12, 2019

भक्ती म्हणजे आपल्या सहवासात असलेली प्रत्येक गोष्ट - आपला श्वास, सभोतालाची माणसं, आपली कार्य-कृती, आपली पृथ्वी आणि अवघं ब्रम्हांड, या सर्वांशी एकरूप होण्याचा मार्ग आहे.
आज पौर्णिमा आहे

Daily Quote

November 12, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close