Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

November 12, 2019

" നിങ്ങള്‍ സമ്പർക്കത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനോടും – നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം, പ്രവൃത്തി, വ്യക്തികൾ, ഗ്രഹം, പിന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തോടുതന്നെയും - ലയിച്ചു ചേരുവാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഭക്തി."
ഇന്നു പൌര്‍ണമിയാണ്

Daily Quote

November 12, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close