• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

November 10, 2021

मानवजातीने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान वापरून प्रचंड ज्ञान आणि क्षमता आत्मसात केली आहे. पण आपण हे आपल्या कल्याणासाठी वापरत आहे का? जागरूक मनुष्य आणि एक जागरूक पृथ्वी निर्माण केल्याशिवाय, या सगळ्यातून केवळ अनर्थ ओढवणार आहे.

Daily Quote

November 10, 2021


Loading...
Loading...
 
Close