User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
  • Shop
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
ગુજરાતી
 

May 27, 2022

जर इतर कुणी तुम्हाला आनंदी किंवा दुःखी करू शकत असेल, तर ती सगळ्यात वाईट प्रकारची गुलामी नाही का? सर्व मानवी अनुभवांचा स्रोत हा आपल्या आत आहे हे जाणणे म्हणजेच मुक्ती.
उद्या शिवरात्रि आहे

Daily Quote

May 27, 2022


Loading...
Bookmark
Loading...
 
Close