• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
ગુજરાતી
 

May 27, 2022

जर इतर कुणी तुम्हाला आनंदी किंवा दुःखी करू शकत असेल, तर ती सगळ्यात वाईट प्रकारची गुलामी नाही का? सर्व मानवी अनुभवांचा स्रोत हा आपल्या आत आहे हे जाणणे म्हणजेच मुक्ती.
उद्या शिवरात्रि आहे

Daily Quote

May 27, 2022


Loading...
Loading...
 
Close