• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

June 21, 2021

या विषाणूचा एकमेव वाहक म्हणजे मनुष्य प्राणी आहे. जर आपण मनुष्य म्हणून जागरूक जीव बनलो आणि सर्वांच्या आयुष्यात योगाचा अंश आणला, तर या महामारीला रोखणे, हे नक्कीच आपल्या हातात आहे.
आज एकादशी आहे, आंतराष्ट्रीय योग दिन

Daily Quote

June 21, 2021


Loading...
Loading...
 
Close