• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

July 26, 2019

जे कुणी अगदी तीव्रतेने साधना करतात त्यांच्या असं लक्षात येईल की जशी ऊर्जा हळूहळू वरच्या दिशेने सरकू लागते तशी शरीराशी जडलेली त्यांची ओळख कमी कमी होत जाईल.

Daily Quote

July 26, 2019


Loading...
Loading...
 
Close