Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

July 26, 2019

ಯಾರು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಲ್ಲರು - ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಜೀವಶಕ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೇಹದೊಂದಿಗಿನ ಗುರುತು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ.

Daily Quote

July 26, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close