Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

July 26, 2019

ത്രീവമായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും; ഊർജം മുകളിലേക്ക് ഉയരുംതോറും , ശരീരവുമായുള്ള താദാത്മ്യം മെല്ലെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന്.

Daily Quote

July 26, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close