User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
தமிழ்
 

January 06, 2022

सत्यामध्ये असणे म्हणजे फक्त स्वतः आहे तसे असणे. स्व म्हणजे जे तुम्ही बनवता ते नाही, तर जे तुम्ही आहात ते.

Daily Quote

January 06, 2022


Loading...
Loading...
 
Close