User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

November 20, 2021

quotes children - Rich Soil the Most Precious Gift
നമുക്കെത്രമാത്രം പണവും പഠിപ്പും സമ്പത്തുമുണ്ടെങ്കിലും, നമ്മൾ വെള്ളവും മണ്ണും സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമത്തോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല. അവബോധമുള്ള ഗ്രഹം - മുന്നോട്ടുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം.

Daily Quote

November 20, 2021


Loading...
Loading...
 
Close