User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
  • Shop
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

May 01, 2021

നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വില കൽപ്പിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ, പിന്നെ ജീവിതവും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ സന്തുലനമുണ്ടാക്കേണ്ട പ്രശ്നമുദിക്കുന്നില്ല-ജീവിതമാണ് പ്രവൃത്തി, പ്രവൃത്തിയാണ് ജീവിതം.
തൊഴിലാളി ദിനം

Daily Quote

May 01, 2021


Loading...
Bookmark
Loading...
 
Close