Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

May 01, 2021

നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വില കൽപ്പിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ, പിന്നെ ജീവിതവും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ സന്തുലനമുണ്ടാക്കേണ്ട പ്രശ്നമുദിക്കുന്നില്ല-ജീവിതമാണ് പ്രവൃത്തി, പ്രവൃത്തിയാണ് ജീവിതം.
തൊഴിലാളി ദിനം

Daily Quote

May 01, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close