Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
தமிழ்
 

March 12, 2023

മണ്ണിന് ഗുണകരമായത് എന്താണോ അത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും ഗുണകരമായിരിക്കും, കാരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരം മണ്ണിൻ്റെ മൂർത്തീഭാവം തന്നെയാണ്

Daily Quote

March 12, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close