• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

June 05, 2019

നിങ്ങളുടെ ജീവന്‍ ഒരു ഒറ്റയായ അസ്‌തിത്വമല്ല. നിങ്ങൾ നിശ്വസിക്കുന്നത് മരങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നു; മരങ്ങൾ നിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നു. ഈ അനുഭവജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ , മരങ്ങൾ നടണമെന്നും, അവയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടു പറയേണ്ടി വരുമായിരുന്നോ?
ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം

Daily Quote

June 05, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close