User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

July 26, 2019

quotes yoga - Anyone who does sadhana intensely will see, slowly, as the energies move upward, the identification with the body recedes.
ത്രീവമായി സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും; ഊർജം മുകളിലേക്ക് ഉയരുംതോറും , ശരീരവുമായുള്ള താദാത്മ്യം മെല്ലെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന്.

Daily Quote

July 26, 2019


Loading...
Loading...
 
Close