User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

December 02, 2021

quotes about life - In Control or Out of Control
ആനന്ദം ഇളംകാറ്റ് പോലെ വരുകയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ദുരിതം മുള്ളു പോലെ നിങ്ങളിൽ തറച്ചു നിൽക്കുന്നു - എല്ലാം നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് വരെ.
ഇന്നു ശിവരാത്രിയാണ്

Daily Quote

December 02, 2021


Loading...
Loading...
 
Close