User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

September 12, 2021

Quotes Inspirational - Attachment
ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲಕಾರಣ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕೊರತೆಯ ಭಾವನೆ.

Daily Quote

September 12, 2021


Loading...
Loading...
 
Close