Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

September 12, 2021

ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲಕಾರಣ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕೊರತೆಯ ಭಾವನೆ.

Daily Quote

September 12, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close