Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

September 12, 2021

మరో వ్యక్తితో బంధంలో చిక్కుకోవడం ఆ వ్యక్తికి సంబంధిoచిన విషయం కాదు. అది మీలోని అసంపూర్ణతా భావనకు సంబంధించినది.

Daily Quote

September 12, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close