• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

June 21, 2021

ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಲ್ಲಿ ರೋಗಾಣುವಿನ ಏಕೈಕ ವಾಹಕ ಮನುಷ್ಯ. ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕರಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ತಂದರೆ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂದು ಏಕಾದಶಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ

Daily Quote

June 21, 2021


Loading...
Loading...
 
Close