User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
हिंदी
മലയാളം
 

July 06, 2022

ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Daily Quote

July 06, 2022


Loading...
Loading...
 
Close