• Subscribe
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
हिंदी
 

August 15, 2022

ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗ, ಶೌರ್ಯ, ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ದಯಪಾಲಿಸಲಾಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ – ಅದು ನಾವು ಗಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಪಂಚವಾಗುವತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡೋಣ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ

Daily Quote

August 15, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close