Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
español
 

May 05, 2022

જયારે તમે કોઈ વસ્તુને તે જેવી છે તેવી જોશો ત્યારે જ તમે તેને સમજદારીપૂર્વક સંભાળી શકશો.

Daily Quote

May 05, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close