Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

April 21, 2022

જો તમે એ બાબતમાં સ્પષ્ટ હોવ કે તમે જે કરી રહ્યા છો તે તમારી આસપાસના દરેક જીવન માટે મહત્ત્વનું છે, તો બીજા લોકોના અભિપ્રાયોનું મહત્ત્વ નહિ રહે.

Daily Quote

April 21, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close