2006ல் சத்குருவால் நிகழ்த்தப்பட்ட லீலா எனும் சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் சுமார் 2000 பங்கேற்பாளர்கள் கிருஷ்ணனின் அற்புத அரசாங்கத்திற்குள் பயணித்தனர்; அவர்கள் அந்த விளையாட்டுத்தனம் நிறைந்த பாதையை மீள் உருவாக்கம் செய்தனர். கிருஷ்ணனின் பல வண்ண தன்மைகள் கொண்ட பல்வேறு பரிணாமங்களை கொண்டாடும் ஓர் அற்புத நிகழ்வாக லீலா அமைந்தது!

கட்டணம் செலுத்தி லீலாவின் வீடியோ பகுதிகளை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்!