Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
தமிழ்
 

September 29, 2023

मानिसका पीडा मानिसका मनमा निर्मित हुन्छन् । मानिसका सीमाहरू पनि त्यहीँ बन्छन् ।
आज पूर्णिमा

Daily Quote

September 29, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close