Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
मराठी
हिंदी
 

September 23, 2023

प्रबुद्ध वा आत्मज्ञानीलाई सदैव द्वीज वा “दुई पटक जन्मिएका” भनिन्छ । मेरो कामना छ, तपाईं पशु प्रकृतिलाई नष्ट गर्नुहोस् र विकसित जीवमा प्रस्फुरित हुनुहोस् ।
सद्‌गुरु बुद्धत्व प्राप्ति दिन

Daily Quote

September 23, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close