Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
español
 

September 22, 2023

परम आनन्द बस् व्यक्तिको गुण होइन— यो स्वयम् प्रकृतिको गुण हो । यस संस्कृतिमा हामी भन्छौँ, “ब्रह्मानन्द” अर्थात् सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड परम आनन्दमा छ ।

Daily Quote

September 22, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close