Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Deutsch
español
 

September 23, 2022

आत्मज्ञान कुनै ज्योतिसँग सम्बन्धित हुँदैन, बरु यो यस्तो दृष्टि हो जुन ज्योति र अन्धकारभन्दा पर हुन्छ ।
सद्‌गुरु बुद्धत्व प्राप्ति दिन, भोलि शिवरात्रि

Daily Quote

September 23, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close