Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
ગુજરાતી
 

October 09, 2022

शारीरिक स्तरमा स्फूर्त रहन अनि दिव्य आयामहरूमा पुग्नको लागि नाग महत्त्वपूर्ण रूप हो । सही हातहरूमा हुँदा विष समेत जीवनदायी अमृत बन्न सक्दछ ।
आज पूर्णिमा

Daily Quote

October 09, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close