Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
ગુજરાતી
 

October 08, 2022

मेरो समर्पण तपाईंलाई सुबिधा प्रदान गर्नको लागि होइन । मेरो समर्पण तपाईंभित्रका सीमाहरू भत्काउनको लागि हो ।
भोलि पूर्णिमा

Daily Quote

October 08, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close