Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

November 24, 2023

मानिसहरू तबमात्र राम्ररी सँगै रहन सक्छन्, जब हेरचाह र उत्थानको परिवेश निर्माण गरिन्छ— न कि एक अर्काबारे धारणाहरू बनाएर ।

Daily Quote

November 24, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close