Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
தமிழ்
 

May 29, 2024

तपाईँ मानिसका पीडामाथि केही गर्न एकदमै उत्सुक हुनुहुन्छ भने पहिला आफूमा ध्यान दिनुहोस् र त्यसपछि आफू वरपरका मानिसहरूमा समेत । यसरी सुरु गर्न सबैभन्दा उत्तम तरिका हो ।

Daily Quote

May 29, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close