Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
Français
 

May 28, 2023

तपाईंले आफूलाई तृप्त पार्न सम्भव भएजति तरिका प्रयास गर्नुभएको छ, अनि कुनै पनि चीजले वास्तवमा काम गर्दैन भनेर तपाईंमा बोध भएको छ भने यसको अर्थ तपाईं यस बिन्दुमा आइपुग्नुभएको छ— ‘र अब, योग ।’

Daily Quote

May 28, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close