Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
Français
 

May 28, 2023

जर तुम्ही शक्य त्या हरेक मार्गाने स्वतःला परिपूर्ण बनवण्याचे प्रयत्न करून आता तुमच्या लक्षात आलं असेल, की हे खऱ्या अर्थाने कुठल्याच गोष्टीतून होत नाही, तर याचा अर्थ तुम्ही या टप्प्यावर पोहोचला आहात : 'आणि आता, योग.'

Daily Quote

May 28, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close