Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 27, 2023

हामीले जीवनलाई आफ्ना लागि सर्वोच्च मान्यौँ भने हामीले स्वाभाविक रूपमा प्रत्येक मानिसलाई समावेश र स्वीकार गर्नेछौँ ।

Daily Quote

March 27, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close