Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
ಕನ್ನಡ
 

July 13, 2022

गुरुको उद्देश्य यस्ता आयामहरूमा प्रकाश पार्नु हो, जुन अझैसम्म तपाईंको अनुभवमा छैनन् । गुरुको मूल अभिप्राय आध्यात्मिक विकास हो, सान्त्वना दिने होइन ।
आज गुरु पूर्णिमा

Daily Quote

July 13, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close