Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

January 28, 2023

यदि तपाईं आफ्नो वर्तमान अस्तित्वका सीमाहरू पार गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंलाई आफ्नो हृदयमा पागलपन र आफ्नो दिमागमा सन्तुलन आवश्यक हुन्छ ।

Daily Quote

January 28, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close