Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

January 15, 2022

तपाईंको जीवनमा घटित हुने सबैकुरालाई तपाईं कि त आफूलाई सशक्त बनाउने प्रक्रियाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा आफैँलाई बन्धनमा पार्ने प्रक्रियाको रूपमा ।

Daily Quote

January 15, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close